123456789_123456789_1123456789Concrete Bridge Software 

Concrete Bridge Model Examples
ICDAS RB 2024.00R

Road Bridge Model Examples
  123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_12345


123456789_123456789_1123456789123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_12 Page  1   2   3

Concrete Bridge

Model ExamplesModel descriptionInputGeometry modelAnalysis modelLandscape modelICDAS Basis of DesignWorkflow of SoftwareAdditional featuresRendering, Animation &
Vitural Reality  


Case study
 

 

Single span Concrete Slab Deck

ICDAS COB 2014 Option 2 (Revit Civil Structures)


Eksempel af Tilslutningsanlæg 50, Hjallese


ICDAS tilbyder også at samarbejde om vejbroer, banebroer i 

Danmark, eksempelvis som Tilslutningsanlæg 50, Hjallese.

Vi foretager rådgivende ingeniør opgaver for entreprenører eller aflastningsopgaver for andre rådgivende ingeniørfirmaer. 

 

Vi modeller terrænmodel i AutoCAD Civil 3D, broer i Revit Bridge

og FEM analyse i LUSAS Bridge. Vores broens 3D geometri og

analyse modeller er automatiseret fra vores unik ICDAS Bridge.

Vi modtager gerne terrænmodeller fra MicroStation InRoads/InRails

(*.xml file). Vi tilbyder også kontrol af hovedmængder givet af

Vejdirektoratets udbud.

 

 

Vi har 15 års erfaringer med design og analyse af stibroer,

vejbroer, banebroer fra Danmark og Baltikum.

 

Nedenstående tegningsudkast er automatiseret fra vores 3D model
i Revit Bridge.


Udkastningen er i koordinatsystem UTM81-32N fra Kortforsyning

Geodatastyrelsen af Miljøministeriet. Vores system kan dog

konvertere til det endelige koordinatsystem i projektet.

 

Vi efterviser forspændingskabler, slaparmeringer og beton efter

Basis of Design og Eurocode i SLS og ULS lastkombinationer.

 

 

 

 

 


 
Udkastning terrænmodel ved broens location 

 
Udkastning 3D rendering af broen 

  

 
Overbygning og dimensioner 


  
Nord og Syd, Facade og koter 
 
Underbygning og dimensioner 

 
Øst og Vest, Facade og koter
123456789_123456789_1123456789123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_ Page  1   2   3


123456789_123456789_1123456789
ICDAS  •  Hans Erik Nielsens Vej 3  •  DK-3650 Ølstykke  •   
E-mail: th@icdas.dk   •  Tel.: +45 60 53 83 79  •  CVR no.: 34436169 
  123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_